B līmenis


Ieslēdz zaļo gaismu saviem plāniem


Pieteikties
B līmenis  realproff.lv
Autoskola un Latviešu valodas kursi Rīgā
B līmenis

PAR KURSU

Latvijā ir noteikti trīs valsts valodas prasmes līmeņi.

Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

B līmenis (vidējais)

Vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus ( iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.

Vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus ( izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.

Apmācību cenas

Izmaksas
Izmaksas
1. Mācību programma 48 ak. stundas (2 mēn.). Kursa cena par vienu mēn.
100
2. Individuālā konsultācija pirms valsts valodas prasmju pārbaudes, 1 ak.st.
10.00
3. Diagnost. darbs kopā
ar materiāliem vienam cilv. (nodrošina Valsts Valodas Centrs)
30

Nodarbību kalendārs

  • 27.08.2024
    Otrd., Piektd.
    18:00 - 20:15
    16 nodarbības
    Latviski

pieteikties mācībām

vai pa tālruni

+371 26531000

pieteikties tagad