C līmenis


Ieslēdz zaļo gaismu saviem plāniem


Pieteikties
C līmenis realproff.lv
Autoskola un Latviešu valodas kursi Rīgā
C līmenis

PAR KURSU

Latvijā ir noteikti trīs valsts valodas prasmes līmeņi.

Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

C līmenis (augstākais)

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus ( ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām.

Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

Apmācību cenas

Izmaksas
Izmaksas
1. Mācību programma
48 ak. stundas (2 mēn.).
Kursa cena par vienu mēn.
100
2. Individuālā konsultācija pirms valsts valodas prasmju pārbaudes, 1 ak.st.
10.00
3. Diagnost. darbs kopā
ar materiāliem vienam cilv.
(nodrošina Valsts Valodas Centrs)
30

Nodarbību kalendārs

 • 29.08.2024
  Ceturtd.
  18.00 - 20.15
  Pirmd.
  18:00 - 20:15
  16 nodarbības
  Latviski

pieteikties mācībām

vai pa tālruni

+371 26531000

pieteikties tagad